Charity work of men sentenced to imprisonment in Lower Silesia – a research report Cover Image

Praca charytatywna mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Dolnego Śląska – raport z badań
Charity work of men sentenced to imprisonment in Lower Silesia – a research report

Author(s): Emilia Sokołowska
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: praca charytatywna; resocjalizacja penitencjarna; udział społeczny

Summary/Abstract: Artykuł poświęcony jest tematyce pracy charytatywnej mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu. Celem jest przedstawienie znaczenia pracy charytatywnej oraz pokazanie możliwości jej wykorzystania w oddziaływaniach penitencjarnych na podstawie współpracy zakładów karnych ze społecznościami lokalnymi, z wyeksponowaniem jej wszechstronnego oddziaływania na osoby skazane. Głównym problemem badawczym jest oddziaływanie pracy charytatywnej na postawy mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności oraz jej wpływu na zaspokojenie ich potrzeb, zmianę wartości moralnych, podwyższenie samooceny, na motywację i zaangażowanie.

  • Issue Year: 14/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 151-169
  • Page Count: 19
  • Language: Polish