Selected Semantic Issues Concerning Verbs of speaking Cover Image

Selected Semantic Issues Concerning Verbs of speaking
Selected Semantic Issues Concerning Verbs of speaking

Author(s): Iwona Witczak-Plisiecka
Subject(s): Semantics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: W artykule omówiono wybrane problemy dotyczące opisu semantycznego czasowników mówienia w języku angielskim i polskim. Celem artykułu jest ukazanie możliwości ewentualnego zastosowania współczesnych teorii semantycznych do opisu znaczenia leksykalnego ze szczególnym uwzględnieniem analizy konceptualnej. Omówione zagadnienia koncentrują się na metodach formalizacji znaczenia leksemów oraz ich wzajemnych relacji. Końcowa część artykułu zawiera przykładowe robocze hasła słownikowe, stworzone do dalszego zastosowania w komputerowym tezaurusie polsko-angielskim (BIT), przygotowywanym w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawiona analiza nie jest uważana za ostateczną.

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 36
  • Page Range: 17-61
  • Page Count: 45
  • Language: English