The question of the beginnings of life - the problem is still open Cover Image

Zagadnienie początków życia – problem wciąż otwarty
The question of the beginnings of life - the problem is still open

Author(s): Kazimierz Kloskowski
Subject(s): Social Philosophy, Existentialism, Philosophy of Science, Demography and human biology, Ontology
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Origin of life; Earth; science; ontology;

Summary/Abstract: Dwudziesty wiek charakteryzuje się między innymi ogromnym rozwojem badań zarówno eksperymentalnych, jak i teoretycznych nad pochodzeniem życia na Ziemi. Badania eksperymentalne zasadzają się przede wszystkim na ujęciach kosmochemicznych, egzobiologicznych, paleobiochemicznych, laboratoryjnych, w których wykorzystuje się wiedzę z astronomii, fizyki, matematyki, genetyki, geologii, teorii informacji, teorii systemów itp. Interdyscyplinarność owych badań w konsekwencji sprawia, że refleksje teoretyczne zdominowane zostały również przez wiele hipotez i modeli. Mimo jednak mnogości eksperymentów i wielkości koncepcji teoretycznych w literaturze przedmiotu niemal zupełnie nie pojawią się analizy typu logicznometodologicznego, filozoficznego czy ontologicznego teorii abiogenezy. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż tego rodzaju refleksje metaprzedmiotowe są niezbędne do weryfikacji wysuwanych hipotez, w konsekwencji do podniesienia stopnia teoretyczności protobiologii (nauki o powstaniu życia).

  • Issue Year: 6/1997
  • Issue No: 1
  • Page Range: 27-33
  • Page Count: 7
  • Language: Polish