MILORAD PAVIĆ (1929-2009) Cover Image

МИЛОРAД ПAВИЋ (1929-2009)
MILORAD PAVIĆ (1929-2009)

Author(s): Sava Damjanov
Subject(s): Obituary
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Књижевно дело Милорада Павића представља велику цивилизацијску синтезу, која je заснована на специфичном виђењу и тумачењу културне традиције као кључне одреднице новог, (пост)модерног књижев- ног развоја. Од својих раних преводилачких остварења (Пушкин), преко књижевноисторијских есеја и студија (посвећених српској књижевности 17, 18. и 19. века), па све до песничких, прозних и драмских дела, Па- вић је на особен начин реинтерпретирао прошлост, афирмишући оне њене феномене и токове који су живи и данас, тј. који представљају продуктивно наслеђе за будуће књижевне и културне процесе.

  • Issue Year: 58/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 447-451
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian