„Wesele” Directed by Staniewski, or a New Anniversary Assembly Cover Image
  • Price 2.00 €

„Wesele” Staniewskiego, czyli nowe, jubileuszowe Zgromadzenie
„Wesele” Directed by Staniewski, or a New Anniversary Assembly

Author(s): Krzysztof Miklaszewski
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Gardzienice
  • Issue Year: 320/2018
  • Issue No: 1–2
  • Page Range: 319-324
  • Page Count: 6
  • Language: Polish