Jurassic Park of Legal Interpretation: A Response to Agnieszka Choduń Cover Image

Interpretacyjny park jurajski: odpowiedź Agnieszce Choduń
Jurassic Park of Legal Interpretation: A Response to Agnieszka Choduń

Author(s): Tomasz Grzybowski
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Philosophy of Law, Philosophy of Law
Published by: Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR
  • Issue Year: 11/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 142-148
  • Page Count: 7
  • Language: Polish