Some Thoughts on Understanding Koran Cover Image

“Kur’an’ı Anlama” Sorunu Üzerine Bazı Düşünceler
Some Thoughts on Understanding Koran

Author(s): Burhanettin Tatar
Subject(s): Theology and Religion, Islam studies
Published by: Anadolu İlahiyat Akademisi

Summary/Abstract: Kur’an’ı anlama, başka bir ifadeyle Kur’an’ı doğru anlama meselesi, daha İslamın ilk asrından itibaren, Müslümanları meşgul eden bir mesele olarak halen önemini korumaktadır. Bu meselenin ilk defa otaya çıkışını Haricilerin Hz. Ali’ye karşı hüküm konusunda sürdürdükleri polemikle başlatmak isabetli olabilir. Çünkü Haricilerden önce İslam tarihinde Kur’an’ın anla¬şılması konusuna ilişkin herhangi bir hadise bilinmemektedir. Böyle bir hadi¬senin ortaya çıkmaması anlaşılır bir şeydir ve bunun nedeninin, Müslü¬man¬ların Hz. Peygamber’den öğrendikleri Kur’an anlayışı olduğu söylene¬bilir. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla sahabe, Hz. Peygamber’den Kur’an’ın sadece okunan ve yaşanan bir kitap olduğunu öğrenmişti. Nitekim onların Peygam¬berleriyle birlikteki uygulamaları da böyleydi. Ancak bu anlayıştaki asıl kırılmanın İslam düşünce hayatında Kelam hadisesinin ortaya çıkışıyla yaşandığını söylemek gerekir. Bu döneme gelindiğinde Kur’an, artık kıraat edilerek yaşantılanan bir vahiy olmaktan, iki kapak arasında toplanmış bir mushaf olarak araştırma nesnesi bir kitap olmaya doğru evrilmeye başlamıştı. Amellerin kaynağı olduğu kadar, artık sırf zihinsel konular ve tartışmalarla ilgili bir kitap da olmuştu. İşte o günden itibaren Kur’an’ı anlama sorunu, ümmetin en temel sorunlarından biri, çoğu zaman en temel sorunu olmaya devam etmektedir.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 26
  • Page Range: 193-200
  • Page Count: 8
  • Language: Turkish