The Issue of Conceptual  Discontinuity of the Accurate Number Representation Acquiring Process in the Bootstrapping Theory Cover Image

Kwestia pojęciowej nieciągłości procesu nabywania dokładnych reprezentacji numerycznych w teorii bootstrappingu
The Issue of Conceptual Discontinuity of the Accurate Number Representation Acquiring Process in the Bootstrapping Theory

Author(s): Aleksander Gemel
Subject(s): History of Philosophy, Philosophical Traditions, Special Branches of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: bootstrapping; concept of exact number; parallel individuation system (PIS); approximate number system (ANS); generative grammar; conceptual discontinuity;

Summary/Abstract: Artykuł poświęcony jest analizie kwestii nieciągłości pojęciowej w zaproponowanej przez Susan Carey teorii nabywania reprezentacji liczby dokładnej, tzw. bootstrapping theory. Pierwsza część tekstu stanowi przegląd głównych stanowisk arytmetyki kognitywnej, druga przedstawia kluczowe założenia procesu bootstrappingu, zaś część poświęcona jest krytycznej analizie pojęcia nieciągłości w zaproponowanej przez Carey teorii uczenia. Zgodnie z centralną tezą, proces bootstrappingu nie daje się ująć jako procedura kształtowania systemu reprezentacji, który byłby nieciągły względem wrodzonych systemów wiedzy rdzennej.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 22
  • Page Range: 102-117
  • Page Count: 16
  • Language: Polish