Antun Gustav Matoš 1873-1914. Chronology through his biography & opus (occasion: hundred and thirty years since birth) Cover Image

Antun Gustav Matoš 1873-1914. Kronologija kroza životopis & opus mu (povod: stotinuitrideseta obljetnica rođenja)
Antun Gustav Matoš 1873-1914. Chronology through his biography & opus (occasion: hundred and thirty years since birth)

Author(s): Kruno Pranjić
Subject(s): Croatian Literature, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: Antun Gustav Matoš; chronology; 19th century; 20th century; biography;

Summary/Abstract: “Starac” Matoš imao je u vrijeme respektivnog autografa (1910) svega 37 godina!? Tovarnik je lokalitet, Srijem je i danas regija, ali geografsko-historijska: naziv joj potječe od latinskoga toponima Sirmium, sjedišta rimske Panonia Inferior, u III. stoljeću za cara Dioklecijana, regije smještene u trokutu između rijekâ Save i Dunava (aktualni naziv regije etimološki je transparentna adaptacija u hrvatskome – Srijem, u srpskome – Srem).

  • Issue Year: 1/2005
  • Issue No: 2
  • Page Range: 85-102
  • Page Count: 18
  • Language: Croatian