Book Reviews Cover Image

Prikazi
Book Reviews

Author(s): Dušan Štepec, Dušan Strgar, Ana Mlinar, Zoran Čiča, Helena Rožman, Boris Mravlje, Ana-Marija Vukušić, Ivan Đorđević, Duško Petrović, Marijeta Rajković Iveta, Olga Orlić, Tanja Petrović, Ana Tomicic
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Hrvatsko etnološko društvo
Keywords: book reviews

Summary/Abstract: - VII. simpozij etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije, 11. – 13. listopada 2017., Krško, Slovenija (Dušan Štepec, Dušan Strgar, Ana Mlinar, Zoran Čiča, Helena Rožman i Boris Mravlje); - Nevena Škrbić Alempijević, Sanja Potkonjak i Tihana Rubić, Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb, 2016., 134 str. (Ana-Marija Vukušić); - Goran Pavel Šantek, Dinamo – to smo mi! Antropološki ogledi o Dinamu i njegovim navijačima, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, Zagreb, 2017., 91 str. (Ivan Đorđević); - Tihana Rubić, Nezaposleni u gradu – antropologija rada i neformalne ekonomije, Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb, 2017., 311 str. (Duško Petrović); - Mario Katić, Smrt u dalmatinskom zaleđu. Mirila od rituala do teatra, Naklada Ljevak, Zagreb, 2017., 279 str. (Marijeta Rajković Iveta); - Ana Perinić Lewis, Otoci otoka Hvara. Pluralizam lokalnih otočnih identifikacija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2017., 445 str. (Olga Orlić); - Humor u svakodnevnoj komunikaciji, ur. Renata Jamberšić Kirin, Jelena Marković, Ljiljana Marks i Nataša Polgar, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2018., 357 str. (Tanja Petrović); - Marc Abélès, Thinking beyond the State, Cornell University Press, Ithaca, 2017., 124 str. (Ana Tomičić); - David Graeber, Prema antropološkoj teoriji vrijednosti. Lažna kovanica naših snova, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko društvo za integralnost, Zagreb, 2016., 359 str. (Duško Petrović)

  • Issue Year: 48/2018
  • Issue No: 41
  • Page Range: 311-334
  • Page Count: 24
  • Language: Croatian, Serbian