Józef Piłsudski Cover Image
  • Price 2.50 €

Јосиф Пилсудски
Józef Piłsudski

Author(s): Juliusz Kaden-Bandrowski
Subject(s): Military history, Political history, Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Józef Piłsudski; political history of Poland;

Summary/Abstract: Писац овог чланка o Пилсудском, Јулије Kaден-Бандровски стоји данас на челу пољске књижевности, као најбољи и најтипичнији представник послератне белетристичке генерације. Постао je чувен нарочито својим легијонарским романима, за које je црпао грађу из властитог искуства као дугогодишњи легијонарски официр. Он je један од највише познатих и превођених савремених пољских писаца на страни. Ha наш језик превео je његов роман „Град моје мајке“ Ј. Бенешић, 1928, у Забавној Библиотеци. У последње време, као члан варшавског Градског Beka, он je културни референт — за позориште, литературу, и т. д.. Иначе je уредник недељног књижевног прилога вла- дина органа „Gazeta Polska”, раније „Glos Prawdy“.)

  • Issue Year: 23/1931
  • Issue No: 03
  • Page Range: 143-147
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian