Benedetto Croce about the spiritual forces of contemporary Europe Cover Image
  • Price 2.50 €

Бенедето Кроче о духовним снагама савремене Европе
Benedetto Croce about the spiritual forces of contemporary Europe

Author(s): Bogdan Radica
Subject(s): Philosophy, Ethics / Practical Philosophy, Philosophy of Religion, Philosophy of History
Published by: CEEOL Digital Reproductions
Keywords: Benedetto Croce; new Europe; counter-Europe; religion of freedom; Contrary religious confessions; romanticism;

Summary/Abstract: Ослањајући се на свој средишњи принцип, да је историја синтеза извесних општих и главних струјања и сударања духа, сматрајући да су покретне снаге сваке историје њени чиниоци (fattori) а не голо и хронолошко ређање чињеница (fatti), Бенедето Кроче је и у својим ≫Уводним поглављима историје Европе у Деветнаестоме Столећу≪ (Бари, 1931) поступио аналогно и по истоме реду као у својој ранијој ≫Историји Италије≪.

  • Issue Year: 23/1931
  • Issue No: 06
  • Page Range: 405-412
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian