Jurać Ćulinović, Croatian painter from 15th century Cover Image
  • Price 2.50 €

Јурај Ћулиновић, хрватски сликар XV века,
Jurać Ćulinović, Croatian painter from 15th century

Author(s): Artur Schneider
Subject(s): Visual Arts, 15th Century
Published by: CEEOL Digital Reproductions
Keywords: Juraj Ćulinović, visual art from Croatia;

Summary/Abstract: Јурај Ћулиновић, или, како се на својим сликама сам потписивао: Sclavonus Dalmaticus Squarcioni Discipulus, или Scholaris родио се у Скрадину између 7. децембра 1433 и 7. децембра 1436 (наиме, у уговору што га поново склапа са својим учитељем по имену Francesco Squarcioni у Падови дана 7. децембра 1458, каже он »se fore etatis annorum XXII minorem tamen XXV«), али је већ зарана дошао у Шибеник, гдје су му и отац Тома а и стричеви Никола и Јурај имали посједа.

  • Issue Year: 25/1932
  • Issue No: 12
  • Page Range: 636-643
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian