XVIII Interdisciplinary Days at the Faculty of Theology of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pt. Family - Nation - Safety, June 12-13, 2017. Cover Image

XVIII Dni Interdyscyplinarne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pt. Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo, 12–13 czerwca 2017 r.
XVIII Interdisciplinary Days at the Faculty of Theology of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pt. Family - Nation - Safety, June 12-13, 2017.

Author(s): Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Subject(s): Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 19
  • Page Range: 275-276
  • Page Count: 2
  • Language: Polish