In Memoriam Professor Walerian Janusz Pańko — Master, Eminet Legel Scholar, Member of Parliament, a Solidarity Activist Cover Image

Wspomnienie o Profesorze Walerianie Januszu Pańce — Mistrzu, wybitnym naukowcu, parlamentarzyście, działaczu solidarnościowym
In Memoriam Professor Walerian Janusz Pańko — Master, Eminet Legel Scholar, Member of Parliament, a Solidarity Activist

Author(s): Teresa Kurowska
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Obituary
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 19/2018
  • Issue No: 11 (1)
  • Page Range: 157-164
  • Page Count: 8
  • Language: Polish