Reports: The 4th Poland-wide Scholarly Conference “Specialised bibliographies: development and integration” (Warsaw, 7 May 2018) Cover Image

Sprawozdania: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliografie specjalne: rozwój i integracja” (Warszawa, 7 maja 2018 r.)
Reports: The 4th Poland-wide Scholarly Conference “Specialised bibliographies: development and integration” (Warsaw, 7 May 2018)

Author(s): Agnieszka Łakomy-Chłosta, Agnieszka Gołda
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 30/2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 233-239
  • Page Count: 7
  • Language: Polish