The Importance of Liturgical Spirituality Cover Image

A liturgikus lelkiség jelentősége
The Importance of Liturgical Spirituality

Author(s): Attila Nemes
Subject(s): Theology and Religion, Systematic Theology
Published by: Institutul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia
Keywords: liturgia; lelkiség; ünneplés; vallásosság;

Summary/Abstract: A keresztény lelkiség és liturgia közti kapcsolat elválaszthatatlan.Ezen tanulmány célja az ún. pietas liturgica – liturgikus lelkiség bemutatása,továbbá annak jelentősége és alapja a lelki életben. Belőle fakad ugyanis aszemélyes vallásosság is. Egyértelmű, hogy olyan lelkiségről van szó, amelynekforrása és csúcsa a liturgikus ünneplés. Eme cikk a liturgikus ünneplésérdekes történelmi fejlődését mutatja be. Ebből kifolyólag ki kell emelni aliturgiai mozgalom képviselőinek igyekezetét, az őket követő egyházatyákat,akik felélesztették a liturgiai lelkiség fontosságát. Ez a tanulmány a pietasliturgica jellemző vonásaira is rámutat, és ebben a kontextusban a liturgiailelkiség hármas, ekkleziológiai, krisztológiai vonatkozására. Nem hiányozhatbelőle az a mariológiai vonás sem, amely azon Mária-ünnep kapcsán váliknyilvánvalóvá, melyeket az egyház a liturgikus év során megünnepel.A tanulmány módszeréül az elemzést választottuk, és a megszerzett ismeretekfelhasználásával került feldolgozásra.A keresztény lelkiség és liturgia közti kapcsolat elválaszthatatlan. Ezen tanulmány célja az ún. pietas liturgica – liturgikus lelkiség bemutatása, továbbá annak jelentősége és alapja a lelki életben. Belőle fakad ugyanis a személyes vallásosság is. Egyértelmű, hogy olyan lelkiségről van szó, amelynek forrása és csúcsa a liturgikus ünneplés. Eme cikk a liturgikus ünneplés érdekes történelmi fejlődését mutatja be. Ebből kifolyólag ki kell emelni a liturgiai mozgalom képviselőinek igyekezetét, az őket követő egyházatyákat, akik felélesztették a liturgiai lelkiség fontosságát. Ez a tanulmány a pietas liturgica jellemző vonásaira is rámutat, és ebben a kontextusban a liturgiai lelkiség hármas, ekkleziológiai, krisztológiai vonatkozására. Nem hiányozhat belőle az a mariológiai vonás sem, amely azon Mária-ünnep kapcsán válik nyilvánvalóvá, melyeket az egyház a liturgikus év során megünnepel. A tanulmány módszeréül az elemzést választottuk, és a megszerzett ismeretek felhasználásával került feldolgozásra.

  • Issue Year: 21/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 91-113
  • Page Count: 23
  • Language: Hungarian