CHALLENGES OF BIG DATA AND BIG DATA ANALYTICS Cover Image

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА BIG DATA И BIG DATA ANALYTICS
CHALLENGES OF BIG DATA AND BIG DATA ANALYTICS

Author(s): Daniela Ananieva Orozova
Subject(s): Library and Information Science, Electronic information storage and retrieval, Other
Published by: Бургаски свободен университет
Keywords: Big Data; Big Data Analytics; NoSQL; Map/Reduce; Data Science;

Summary/Abstract: Ново изследователско и инженерно предизвикателство са въпросите свър- зани с анализ и управление на големи данни в разпределени хранилища и информа- ционни центрове, осигуряване на качеството при извличането и обработката на такива данни, аспекти на сигурността, устойчивостта и запазване на данните. В статията се разглеждат процесите, свързани с обработка и анализ на големи данни, базирайки се на Map/Reduce парадигмата.

  • Issue Year: XXXVIII/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 47-52
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian