CHARACTER OF LAZA KOSTIĆ IN DRAMA TEXTS BY RADOSLAV DORIĆ Cover Image

ЛИК ЛАЗЕ КОСТИЋА У ДРАМСКИМ ДЕЛИМА РАДОСЛАВА ДОРИЋА
CHARACTER OF LAZA KOSTIĆ IN DRAMA TEXTS BY RADOSLAV DORIĆ

Author(s): Milivoje Mlađenović
Subject(s): Serbian Literature, Theory of Literature, Drama
Published by: Музеј позоришне уметности Србије
Keywords: Laza Kostić; Radoslav Dorić;

Summary/Abstract: Анализиран и тумачен као разбарушени романтичар, али и велики естетичар и филозоф, Лаза Костић је врло често “у положају бајковитога бића, односно бића које пребива у пределима мита, легенде и разноврсних облика предајне културе” (Ивановић 2011: 22), па се отуда његов лик јавља и у поезији, прози и драми. Различити су стилови и технике употребљени у приписивању обележја (коментар, монолог, дијалог) и различита је вредност и значење његовог лика у појединим жанровима и текстовима. Са становишта модерне теорије драме, драмски лик Лазе Костића ваља посматрати у оквиру „животне повести“ у позоришту (в. Саразак 2009: 194-195). Човек драме једино може бити онај коме је нешто – свеједно шта и зашто – важније од свега, чак и од живота.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 174-175
  • Page Range: 94-102
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian