Stig Förster on the Military History Today Cover Image

Стиг Ферстер о војној историографији данас
Stig Förster on the Military History Today

Author(s): Stig Förster
Contributor(s): Venceslav Glišić (Translator), Dalibor Denda (Editor)
Subject(s): Military history, Methodology and research technology, Philosophy of History
Published by: Institut za strategijska istraživanja
Keywords: Stig Förster; military history; historiography; methodology of military history;

Summary/Abstract: Војна историографија код нас већ дуже времена не прати савремена достигнућа ове историјске дисциплине у свету. Последње значајне радове на ту тему дао је још Петар Томац педесетих, шездесетих и седамдесетих година ХХ века. Редакцијски одбор Војноисторијског гласника последњих година покушава да донекле попуни насталу празнину објављивањем радова посвећених методологији војне историје као научне дисциплине. Тако су у двобројима за 2004. и 2006. годину објављени текстови немачког војног историчара др Бернарда Киарија и бугарског посленика ове научне дисциплине, др Игњата Криворова. Овога пута доносимо избор из текста др Стига Ферстера (Stig Förster) ,,Vom Kriege“ Überlegungen zu modernen Militärgesihte који прати савремене светске трендове у овој научној дисциплини. Др Стиг Ферстер (1951) је професор Опште савремене историје на Универзитету у Берну (Швајцарска). Објавио је неколико радова из области војне историје од којих издвајамо: ,,Barbaren” und ,,Weise Teufel”. Kulturkonflikte und Imperialismus in Asien vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (1997) у коауторству са Евом-Маријом Аух (Eva-Maria Auch); Genozid in der modern Geshihte. Jarbuch für historishe Friedensforschung 7 (1999) у коауторству са Герхардом Хиршфелдом (Gerhard Hirschfeld); Great War – Total War. Combat and Mobilization on the Western Front, 1914 –1918, (2000) у коауторству са Роџером Чикерингом (Roger Chickering). [...]

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 149-155
  • Page Count: 7
  • Language: Serbian