Gavrilo, the Singular of Plural (Revision, Vision and Illusion) Cover Image

Гаврило, једнина множине (Ревизија, визија и илузија)
Gavrilo, the Singular of Plural (Revision, Vision and Illusion)

Author(s): Milenko Stojičić
Subject(s): History of ideas, Political history, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Historical revisionism, Political Essay, Philosophy of History
Published by: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
Keywords: Gavrilo Princip; Sarajevo assassination; historiography; interpretation of history; historical revisionism;

Summary/Abstract: „Научним“ визирима ревизионистима из Сарајева, поглед на свијет је скучен, сведен на Башчаршију, као на центар свијета, а интелектуални хоризонт им је у локвици сипиног мастила, којим је написана тужба! Ти „замало-историчари“, накнадни паметари, умрљаних руку и лактова „црнилом“, катедре историје оснивају за кафанским шанком, библиотеке продају за механе, а уџбенике историје за конобарске блочиће и споменаре пошкропљене капима шербета, амберије и ка(х)ве. Мезећи суџук доколице, исправљају криве Дрине историје и времена, дописујући у споменарским купусарама нову историју свијета по „жељи“ и мјери лицитарског срца, које се на Башчаршији продаје ниподашто – ниже оџабе! [...]

  • Issue Year: 4/2014
  • Issue No: 7
  • Page Range: 147-154
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian