Russianisms in Our Publicistic Style Cover Image

Русизми у нашем публицистичком стилу
Russianisms in Our Publicistic Style

Author(s): Branko Tošović
Subject(s): Media studies, Lexis, Sociolinguistics, Eastern Slavic Languages, South Slavic Languages, Stylistics
Published by: Institut za jezik
Keywords: Serbo-Croatian language; russianism; publicistic style; loanword; public media;

Summary/Abstract: Руски и српскохрватски језик налазе се на територијама које немају непосредног додира, немају гранична подручја. Логично je онда да они немају директив контакте и да због тога не можемо говорити о појавама двојезичког ареала, као што je случај са мађарским и српскохрватским, који непосредно у пограничном дијелу утичу jeдан на другог. Али ако нема тих дотицаја у просторноме смислу, не значи да их нема на неком другом плану.

  • Issue Year: 10/1981
  • Issue No: 2
  • Page Range: 35-42
  • Page Count: 8
  • Language: Croatian, Serbian