Equality of Accusative with Nominative or Genitive in Singular Nouns of the First Type Cover Image

Jednakost akuzativa s nominativom ili genitivom u jednini imenica prve vrste
Equality of Accusative with Nominative or Genitive in Singular Nouns of the First Type

Author(s): Mevlida Garić
Subject(s): Theoretical Linguistics, South Slavic Languages, Stylistics
Published by: Institut za jezik
Keywords: Serbo-Croatian language; accusative; nominative; genitive; singular noun; grammar; literary style; journalistic style; linguistic norm;

Summary/Abstract: Akuzativ jednine imenica i vrste prvobitno je bio jednak nominativu. Postepeno je došlo do diferenciranja u upotrebi, pa kada ove imenice označavaju nešto neživo, imaju akuzativ jednak nominativu, a kada označavaju nešto živo, imaju akuzativ jednak genitivu. Međutim, u praksi nije uvijek tako, mnogi slučajevi se ne mogu podvesti pod ovo pravilo.

  • Issue Year: 4/1975
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 35-48
  • Page Count: 14
  • Language: Croatian, Serbian