Financial stability vs. macroeconomic stability on the example of Polish economy Cover Image

Stabilność finansowa a stabilność makroekonomiczna na przykładzie polskiej gospodarki
Financial stability vs. macroeconomic stability on the example of Polish economy

Author(s): Zuzanna Urbanowicz
Subject(s): National Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: stabilność finansowa; stabilność makroekonomiczna; analiza wielowymiarowa;

Summary/Abstract: Celem artykułu jest analiza, na przykładzie Polski, związku między stabilnością finansową a makroekonomiczną. Opracowanie ma teoretyczno-empiryczny charakter. Najpierw omówiono definicje i metody pomiaru stabilności finansowej i makroekonomicznej. Następnie przedstawiono przedmiot, zakres czasowy badania i metodę badawczą. W ostatniej części zawarto wyniki analizy relacji między stabilnością finansową a makroekonomiczną. Analiza literatury doprowadziła do wniosku o braku jednorodności w definiowaniu oraz mierzeniu obu rodzajów stabilności. Warto podkreślić, że o ile w definiowaniu stabilności finansowej podkreśla się jej istotną rolę w kształtowaniu stabilności gospodarczej, to na poziomie definicji stabilności makroekonomicznej kwestia stabilności systemu finansowego jest często pomijana. Przeprowadzone badanie nie potwierdziło istnienia wpływu sytuacji systemu finansowego na stabilność makroekonomiczną, natomiast został potwierdzony związek odwrotny, tzn. stan koniunktury gospodarczej przekłada się na stabilność systemu finansowego.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 529
  • Page Range: 369-380
  • Page Count: 12
  • Language: Polish