ANNEXATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, THE CONSTITUTIONAL ORDER AND THE "QUESTION OF THE LANGUAGE" Cover Image

ANEKSIJA BOSNE I HERCEGOVINE, USTAVNI POREDAK I "JEZIČKO PITANJE"
ANNEXATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, THE CONSTITUTIONAL ORDER AND THE "QUESTION OF THE LANGUAGE"

Author(s): Enver Redžić
Subject(s): History
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Povod i riječ je o knjizi profesora dr. Dževada Juzbašića "Nacionalnopolitički odnosi u bosansko-hercegovačkom Saboru i jezičko pitanje (1910-1914)". U rukopisnom obliku ova studija je primljena na sjednici Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH u martu 1998. Autor je smatrao da izvršena istraživanja može upotpuniti novijom građom i tako cjelovitije obraditi zadatu istorijsku materiju. To je iziskivalo vremena, ali je djelo neosporno dobilo na naučnoj težini, širini i dubini analize. Sa studijom "Jezičko pitanje u austro-ugarskoj politici u BiH pred prvi svjetski rat", koja je objavljena 1973. godine, i ovom knjigom, profesor Juzbašić je široko zahvatio problematiku jezičkog pitanja u BiH pod vlašću Austro-Ugarske monarhije u razdoblju koje je prethodilo Prvom svjetskom ratu. Istorijski vremenski limit nije ga spriječio da se, u vezi sa temom, vrati na početak razdoblja austro-ugarske okupacije koliko je to bilo metodološki i predmetno neophodno, kako bi se linija austro-ugarske bosanske politike na jezičkom pitanju shvatila kao elemenat, izraz i dosljedan kurs državnopolitičke strategije.

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 03+04
  • Page Range: 171-180
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian