Basic Points of the Liberation Front of the Slovenian Nation Cover Image

Temeljne točke Osvobodilne fronte slovenskega naroda
Basic Points of the Liberation Front of the Slovenian Nation

Author(s): Metod Mikuž
Subject(s): History of ideas, Military history, Social history, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: Liberation Front; Slovenian Nation; National Liberation War; The Second World War;

Summary/Abstract: Priznati moram, da sem veliko premišljeval, kako naj bi na tem znanstvenem posvetovanju obdelal temo, ki predstavlja, pravzaprav vsebino Osvobodilne fronte in narodnoosvobodilnega boja. Dve poti sta mi bili še najbolj prikladni. Prva, pokazati na nekaj temeljnih problemov, ki so značilni prav za narodnoosvobodilni boj na Slovenskem, ali pa druga, izbrati eno od temeljnih točk Osvobodilne fronte in pokazati, koliko se je izpolnila. Prva pot bi bila vsekakor bo'lj zanimiva, toda še tako skrajšan referat bi moral, če bi hotel podati le nekaj več, kar je danes že splošno znano, tedaj nujno prerasti obseg, ki ga naš poslovnik ne bi mogel prenesti. [...]

  • Issue Year: 6/1966
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 279-305
  • Page Count: 27
  • Language: Slovenian