The Mystery of Russian Literature: Leonid Andreyev Cover Image

Загонетка русе књижевности: Леонид Андрејев
The Mystery of Russian Literature: Leonid Andreyev

Author(s): Leonid Nikolaievich Andreyev, Milivoje Jovanović
Contributor(s): Milivoje Jovanović (Translator)
Subject(s): Short Story, Russian Literature, Theory of Literature
Published by: Vlada Brčko distrikta BiH
Keywords: Leonid Andreyev; Russian literature; short story;

Summary/Abstract: Историја руске књижевности, у којој је друштвени аспект вазда био изузетно цењен, пружа податке о многим неспоразумима у оцењивању појединих дела и њихове идејне оријентације. Сетимо се само Гогољевих Изабраних места из преписке с пријатељима и Тургењевљевог романа Очеви и деца. Уза сву своју понесеност и луцидност, прагматични дух Белинског није могао да схвати како мисија руског писца подразумева и проповедништво као облик надређивања хаотичној и мисаоно недораслој стварности; несрећну Гогољеву књигу прихватила је тек теургијска свест симболисте Блока, али су Изабрана места из преписке с пријатељима и после тога остала у оквирима стваралачког права на ,,тајну слободу” и жанровске иновације. [...]

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 53-63
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian