The Pandemics of our Civilization. CoVid-19, SARS, MERS, Avian Influenza. Scientific Data, Conspiracy Theories and Some Spiritual Insights. An Interdisciplinary Outline Cover Image

Pandemii ale civilizației noastre. Covid-19, SARS, MERS, Gripe Aviare: date științifice, teorii ale conspirației și câteva înțelesuri spirituale. Schiță interdisciplinară
The Pandemics of our Civilization. CoVid-19, SARS, MERS, Avian Influenza. Scientific Data, Conspiracy Theories and Some Spiritual Insights. An Interdisciplinary Outline

Author(s): Adrian Sorin Mihalache
Subject(s): Theology and Religion, Religion and science
Published by: Editura Doxologia
Keywords: Pandemia Covid-19; SARS; MERS; Gripe Aviare; conspirații; teorii ale conspirației; biosecuritate; conectivitate globală; unități de creșterea intensivă a animalelor; raționalitatea creației;

Summary/Abstract: Materialul prezintă o analiză interdisciplinară, la granița dintre științele medi-cale, ecologie, antropologie și teologia ortodoxă, a câtorva dintre cele mai importante pan-demii ale ultimului secol, a cauzelor și implicațiilor acestora asupra civilizației. Suntmenționate succint, date despre gripele aviare sau porcine (A/H1N1, H2N2, H3N2,H5N1), despre cele declanșate de betacoronavirusul SARS-CoV-1 (SARS) și betacorona-virusul MERS-CoV (MERS), precum și despre pandemia Covid-19, declanșată de unalt betacoronavirus SARS-CoV-2. Sunt expuse o serie de explicații privind posibilelecauze ale acestor pandemii, care țin de (ne)respectarea normelor de biosecuritate – înunitățile de creștere intensivă a mamiferelor și păsărilor, de (insuficientele) reglementăriprivitoare la piața animalelor sălbatice, și, în general, de un raport neadecvat cu resurselelumii vii. Sunt discutate unele norme de biosecuritate din zootehnia intensivă și uneleanalize ce semnalează posibile riscuri de natură epidemiologică care ar putea surveni încazul nerespectării acestor norme. În legătură cu piața animalelor sălbatice, sunt prezentate3 exemple: liliecii (Rhinolophus ferrumequinum), civeta de palmier (Paradoxurus her-maphroditus) și pangolinul (Manis javanica), fiind menționate câteva din practicileabuzive legate de acestea mamifere, și regiunile de pe glob unde aceste practici suntprezente. Perspectiva spirituală, oferită de teologia creștină, introduce reflecțiile patristicedespre raționalitatea creației, în lumina Întrupării Logosului, și maniera spirituală deraportare la lumea vie care decurge din ea. De asemenea, sunt analizate succint câtevadintre anomaliile induse de teoriile conspirației, foarte prezente astăzi, care afecteazădeopotrivă percepția realității, receptarea considerațiilor de factură spirituală și lecțiarezultatelor furnizate de științe. Câteva înțelesuri, pentru toate aceste situații luate îndiscuție, oferite de teologia creștină, sunt identificate la autori precum Panayotis Nellas,părintele Dumitru Stăniloae și Olivier Clement. Acestea încheie analiza de față, cu tre-cerea în revistă a numeroaselor pericole ce amenință civilizația actuală (inechitățilesociale tot mai adânci, poluarea și risipa, supra-exploatarea resurselor, utilizarea abuzivăa tehnologiilor etc.), subliniind necesitatea redescoperirii și cultivării interiorității omenești,pentru (re)câștigarea unei dimensiuni spirituale a vieții, singurele care – în viziuneaspiritualității creștine – pot oferi premisele de reorganizare rațională a civilizației.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 1-4
  • Page Range: 57-137
  • Page Count: 81
  • Language: Romanian