HUMAN CAPITAL AND SOCIAL CAPITAL VERSUS REGIONAL DEVELOPMENT Cover Image
  • Regular Price 8.00 €

KAPITAŁ LUDZKI I KAPITAŁ SPOŁECZNY A ROZWÓJ REGIONALNY
HUMAN CAPITAL AND SOCIAL CAPITAL VERSUS REGIONAL DEVELOPMENT

Author(s): Mikołaj Herbst, Krzysztof Cichy, Krzysztof Malaga, Jerzy Bartkowski
Subject(s): Human Geography, Sociology, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: human capital; social capital; regional development
Summary/Abstract: Zamiarem Autorów książki jest interdyscyplinarne spojrzenie na kapitał ludzki i kapitał społeczny, a także na ich związki z rozwojem regionalnym. Określenia kapitał ludzki używają chętniej ekonomiści, kapitał społeczny jest natomiast domeną socjologów. Jednak przekonanie o istotnej roli czynników niematerialnych w pobudzaniu rozwoju gospodarczego i społecznego sprawia, że oba terminy wykroczyły już dawno poza granice swoich dyscyplin i są i intensywnie eksploatowane zarówno przez naukowców, jak i publicystów, polityków czy działaczy społecznych. Nie jest możliwe ani celowe przeprowadzenie ścisłej linii demarkacyjnej oddzielającej pojęcia kapitał ludzki i kapitał społeczny w kontekście rozwoju regionalnego. Warto się jednak zastanowić nad różnicami w ich genezie, teorii i sposobach pomiaru. Autorzy dokonują pełnego przeglądu podstaw teoretycznych obu form kapitału, zarówno z socjologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Podejmują także próbę oszacowania wpływu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego na osiągane dochody oraz tempo wzrostu gospodarczego polskich regionów.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-210-7
  • Page Count: 204
  • Publication Year: 2007
  • Language: Polish
KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO

KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO
(HUMAN CAPITAL IN MODELS AND THE GROWTH THEORY)

  • Price: 2.00 €
KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA ROZWÓJ W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM

KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA ROZWÓJ W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM
(SOCIAL CAPITAL AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT IN THE SOCIOLOGICAL CONSIDERATION)

  • Price: 2.00 €
KAPITAŁ LUDZKI, DOCHÓD I WZROST GOSPODARCZY W BADANIACH EMPIRYCZNYCH

KAPITAŁ LUDZKI, DOCHÓD I WZROST GOSPODARCZY W BADANIACH EMPIRYCZNYCH
(HUMAN CAPITAL, INCOME AND GROWTH IN EMPIRICAL RESEARCH)

  • Price: 2.00 €
NIERÓWNOŚCI REGIONALNE W POLSCE NA TLE NEOKLASYCZNYCH MODELI WZROSTU

NIERÓWNOŚCI REGIONALNE W POLSCE NA TLE NEOKLASYCZNYCH MODELI WZROSTU
(REGIONAL INEQUALITIES IN POLAND IN THE LIGHT OF THE NEOCLASSIC GROWTH MODELS)

  • Price: 2.00 €
WPŁYW KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO NA (KRÓTKOOKRESOWY) WZROST GOSPODARCZY W POLSKICH PODREGIONACH

WPŁYW KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO NA (KRÓTKOOKRESOWY) WZROST GOSPODARCZY W POLSKICH PODREGIONACH
(THE EFFECT OF HUMAN AND SOCIAL CAPITAL ON (SHORT-TERM) ECONOMIC GROWTH IN POLISH SUBREGIONS)

  • Price: 2.00 €