Gallery Wielka 19 Cover Image
  • Offer for Individuals Only 5.00 €

Galeria Wielka 19
Gallery Wielka 19

Author(s): Justyna Kowalska
Subject(s): Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Photography, Visual Arts, Sociology, Sociology of Culture
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: art gallery;artistic movements;art in Poznan
Summary/Abstract: Galeria Wielka 19 działała w Poznaniu w latach 1971–1990, była wtedy jednym z najważniejszych miejsc prezentacji sztuki w Polsce. W galerii wystawiane były prace artystów młodego pokolenia lat 80., między innymi ważnych grup artystycznych, takich jak: Koło Klipsa, Neue Bieriemiennost, Gruppa. Justyna Kowalska w swojej książce prezentuje historię galerii, która dotychczas nie doczekała się należytego opracowania, opierając się na materiałach źródłowych – historii mówionej i oryginalnych dokumentach. W „Galerii Wielka 19” znajdziemy więc wspomnienia i wypowiedzi takich artystów jak: Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Leszek Knaflewski, Piotr C. Kowalski, Jarosław Kozłowski, Mariusz Kruk, Maciej Kurak, Piotr Kurka, Danuta Mączak, Jarosław Modzelewski, Tasos Pavlopoulos, Max Skorwider, Ryszard Woźniak oraz założycieli galerii: Joanny i Stefana Ficnerów i Mariusza Tulińskiego. Całość zilustrowana została ponad 150 archiwalnych fotografii. „Wielka 19 to był nie tylko adres. To był inkubator talentów wnoszących w obszar polskiej sztuki lat 80. odświeżające wartości wizualne i pojęciowe. To tam zaczęto praktykować poetyckie narracje, które wykraczały poza płaszczyznę obrazu i zagarniały trzeci, a nawet czwarty wymiar, aby dać ujście rozhulanej wyobraźni. To tam ustanawiano nowy etos pracy w grupie, gdzie wyraz artystyczny wyprzedza nazwisko twórcy. I to tam stworzono teren przyjaznej konfrontacji dla twórców niemieszczących się ani pod parasolem władzy państwowej, ani w nawie kościelnej. Dobrze więc, że Justyna Kowalska napisała książkę, która utrwali blaknące już dzisiaj wspomnienia wydarzeń sprzed trzydziestu lat”. Anda Rottenberg

  • Print-ISBN-13: 978-83-935637-2-2
  • Page Count: 224
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish