30/30. Contemporary Literature in Journal „Czas Kultury” 1985–2015 Cover Image
  • Offer for Individuals Only 5.00 €

30/30. Literatura najnowsza według „Czasu Kultury” 1985–2015
30/30. Contemporary Literature in Journal „Czas Kultury” 1985–2015

Contributor(s): Jerzy Borowczyk (Editor), Michał Larek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: contemporary literature;Polish literary criticism of the 20th century;Polish literature;Polish contemporary literature;Polish culture journals;
Summary/Abstract: Wydana z okazji jubileuszu trzydziestolecia istnienia „Czasu Kultury” książka to zbiór krytycznoliterackich tekstów, układający się w wielopoziomową, pomysłową, nierzadko ryzykowną opowieść o polskiej literaturze, zaistniałą na łamach czasopisma, które przez trzy dekady istnienia wyraziście zaznaczało swą obecność w badaniach nad literaturą.Czytelnik znajdzie w niej między innymi rozważania o kulturowych zjawiskach, tekstach uznanych autorów (m.in. Jacek Dukaj, Zbigniew Kruszyński, Marcin Świetlicki), popkulturowych fenomenach (kryminał, literatura science fiction) i debiutantach. Wieńczące książkę rozmowy z redaktorami naczelnymi „Czasu Kultury” przedstawiają żywą, sugestywną historię czasopisma i Poznania na tle kilku dziesięcioleci literatury polskiej. Wśród autorów zebranych w książce esejów, recenzji i rozmów znaleźli się znani, prezentujący różne szkoły metodologiczne literaturoznawcy, między innymi: Jerzy Borowczyk, Rafał Grupiński, Wojciech Hamerski, Bogumiła Kaniewska, Tadeusz Komendant, Michał Larek, Cezary Michalski, Tomasz Mizerkiewicz, Ryszard K. Przybylski, Wiesław Ratajczak, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Piotr Śliwiński, Marek Wedemann, Marek Wilczyński, Elżbieta Winiecka, Justyna Zimna, Tadeusz Żukowski.

  • Print-ISBN-13: 978-83-935637-1-5
  • Page Count: 308
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish
Lata 80.

Lata 80.
(The 80's)

  • Price: 3.00 €
Lata 90.

Lata 90.
(The 90's)

  • Price: 3.00 €
Pierwsza dekada XXI wieku

Pierwsza dekada XXI wieku
(The First Decade of The Twenty-First Century)

  • Price: 3.00 €
Druga dekada XXI wieku

Druga dekada XXI wieku
(The Second Decade of the Twenty-First Century)

  • Price: 3.00 €
Zakończenie, czyli trójgłos redaktorski

Zakończenie, czyli trójgłos redaktorski
(Epilogue, or the Editorial Trio)

  • Price: 3.00 €