Amber in Poland and in the World, Cover Image
  • Regular Price 35.00 €

Bursztyn w Polsce i na świecie
Amber in Poland and in the World,

Author(s): Barbara Kosmowska-Ceranowicz
Subject(s): Physical Geopgraphy, Regional Geography
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: bursztyn; żywica kopalna; sukcynit
Summary/Abstract: Dwujęzyczna, kolorowa publikacja prezentująca urodę, dzieje i szczególne właściwości bursztynu, uwzględniająca najnowszą literaturę przedmiotu. Dzięki bogactwie informacji książka ta może służyć jako podręcznik dla studentów oraz pracowników naukowych wydziałów nauk o ziemi na uniwersytetach oraz wyższych uczelniach technicznych. Pisana w sposób prosty i przystępny adresowana jest również do osób związanych zawodowo z obróbką żywic kopalnych oraz licznego grona miłośników tego szczególnego minerału, cieszącego się w naszym kraju wyjątkową popularnością. Omawia genezę, występowanie, nazewnictwo i obróbkę sukcynitu i innych żywic kopalnych w perspektywie światowej, historię ich obecności w naszej kulturze i związane z nimi tradycje, a także badania zawartego w kopalnych żywicach materiału organicznego.Ostatnią część publikacji poświęcono prezentacji najciekawszych ośrodków związanych z bursztynem i jego kolekcjami. Autorka proponuje polski turystyczny szlak bursztynowy, przedstawiając równocześnie takie szlaki istniejące w naszych krajach sąsiednich.Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz za książkę Bursztyn w Polsce i na świecie otrzymała Złotą Różę – nagrodę za najlepszą polską książkę popularyzującą naukę. Nagroda została wręczona 21 września 2012 roku podczas uroczystego otwarcia XVI Festiwalu Nauki.

  • E-ISBN-13: 978-83-235-1022-2
  • Print-ISBN-13: 978-83-235-2603-2
  • Page Count: 316
  • Publication Year: 2012
  • Language: English, Polish