To the Rhythm of Poetry. A Study of Late Old English Metrical Prayers Cover Image
  • Regular Price 18.00 €

To the Rhythm of Poetry. A Study of Late Old English Metrical Prayers
To the Rhythm of Poetry. A Study of Late Old English Metrical Prayers

Author(s): Monika Opalińska
Subject(s): Language studies, Poetry, Applied Linguistics, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Psałterz; Paryski Credo Pater; Noster Gloria; Patriteksty religijne
Summary/Abstract: Opracowanie grupy staroangielskich tekstów religijnych datowanych na połowę XI wieku. Analiza obejmuje wersyfikowane psalmy z Psałterza Paryskiego oraz parafrazy metryczne tekstów liturgicznych Credo, Pater noster i Gloria Patri.Autorka koncentruje się na języku i strukturze metrycznej poematów, sięga do rękopisów, porównując zapis średniowieczny z interpretacją edytorską. Wykazuje się przy tym znajomością kodykologii i paleografii, a także kontekstu kulturowego i językowego, w którym omawiane dzieła powstawały. Wszystkie utwory wywodzą się z kultury chrześcijańskiej, powstały na kanwie oryginałów łacińskich, noszą także piętno tradycji rodzimej – przedchrześcijańskiej.Publikacja pokazuje, w jakim stopniu anonimowym mistrzom anglosaskim udało się dochować wierności treściom przekładanych lub parafrazowanych utworów łacińskich, a także równocześnie utrzymać formalne cechy wiersza staroangielskiego.

  • E-ISBN-13: 978-83-235-1528-9
  • Print-ISBN-13: 978-83-235-1310-0
  • Page Count: 282
  • Publication Year: 2014
  • Language: English