Great themes of American literature. Vol. 7: Love Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 7: Miłość
Great themes of American literature. Vol. 7: Love

Contributor(s): Agnieszka Woźniakowska (Editor), Sonia Caputa (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: love; literature; American literature; feeling
Summary/Abstract: "We are presenting to you another, i.e. the seventh volume of Great Themes of American Literature. This time, what is the dominant motif of the collection is love." The authors of the eleven texts comprised in the collection try to answer the question of whether love really is a great American theme. Do the members of this society, which is generally perceived as pragmatic, materialistic and consumption-oriented, appreciate the feeling of love? Do literary images of love exist in American literature (and culture), and if so, what are they like? This volume is an attempt to answer these and similar questions. " (Sonia Caputa, Agnieszka Woźniakowska - Introduction)

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3148-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3147-8
 • Page Count: 192
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
W cieniu Pocahontas. Miłość między białymi i Indianami na przełomie XVIII i XIX wieku

W cieniu Pocahontas. Miłość między białymi i Indianami na przełomie XVIII i XIX wieku
(In the Shadow of Pocahontas: Love Between White People and Indians at the Turn of the 18th Century)

 • Price: 3.00 €
Walta Whitmana miłość do życia

Walta Whitmana miłość do życia
(Walt Whitman’s Love for Life)

 • Price: 3.00 €
O samotności i miłości… w Pożądaniu w cieniu wiązów Eugene’a O’Neilla

O samotności i miłości… w Pożądaniu w cieniu wiązów Eugene’a O’Neilla
(About Loneliness and Love in Desire Under the Elms by Eugene O’Neill)

 • Price: 3.00 €
Miłosne transgresje żydowskich bohaterów: wykluczenie, awans społeczny i pytanie o tożsamość

Miłosne transgresje żydowskich bohaterów: wykluczenie, awans społeczny i pytanie o tożsamość
(Love Transgressions of Jewish Heroes: Exclusion, Social Advancement, and the Question of Identity)

 • Price: 3.00 €
O bólu dorastania i umiłowaniu dzieciństwa w Buszującym w zbożu, czyli jak kochał Holden Caulfield

O bólu dorastania i umiłowaniu dzieciństwa w Buszującym w zbożu, czyli jak kochał Holden Caulfield
(Of the Pain of Growing up and of Cherishing Childhood in The Catcher in the Rye, or How Holden Caulfield Loved)

 • Price: 3.00 €
Między fantazją a rzeczywistością, między erotyzmem a wyobraźnią. Miłość w prozie Anaïs Nin

Między fantazją a rzeczywistością, między erotyzmem a wyobraźnią. Miłość w prozie Anaïs Nin
(Between Fantasy and Reality, Between Eroticism and Imagination Love in the Prose of Anaïs Nin)

 • Price: 3.00 €
Miłość w kontekście etnicznym – rekonstrukcja więzi wspólnotowych w Love Medicine Louise Erdrich i Caramelo Sandry Cisneros

Miłość w kontekście etnicznym – rekonstrukcja więzi wspólnotowych w Love Medicine Louise Erdrich i Caramelo Sandry Cisneros
(Love in the Ethnic Context – Reconstruction of Community Relations in Love Medicine by Louise Erdrich and Caramelo by Sandra Cisneros)

 • Price: 3.00 €
Miłość od kuchni. O roli jedzenia w wybranych utworach pisarek hindusko‑amerykańskich

Miłość od kuchni. O roli jedzenia w wybranych utworach pisarek hindusko‑amerykańskich
(Gourmet Love. The Role of Food in Selected Works by Indo‑American Female Writers)

 • Price: 3.00 €
Zakazana miłość i kobiety upadłe w wybranych opowiadaniach Anthony’ego Bukoskiego i S tuarta Dybka

Zakazana miłość i kobiety upadłe w wybranych opowiadaniach Anthony’ego Bukoskiego i S tuarta Dybka
(Forbidden Love and Fallen Women in Selected Stories by Anthony Bukoski and Stuart Dybek)

 • Price: 3.00 €
Chora miłość. Miłość jako kłamstwo umysłu w A Lie of the Mind Sama Sheparda

Chora miłość. Miłość jako kłamstwo umysłu w A Lie of the Mind Sama Sheparda
(Diseased Love. Love as a Lie of the Mind in Sam Shepard’s A Lie of the Mind)

 • Price: 3.00 €
MM + NK = WM, czyli dlaczego Marilyn Manson zakochałby się w nadkobiecie

MM + NK = WM, czyli dlaczego Marilyn Manson zakochałby się w nadkobiecie
(MM + OW = LOVE, or Why Marilyn Manson Would Fall in Love with a Overwoman)

 • Price: 3.00 €