German activity in the international arena in 2017 Cover Image

Aktywność Niemiec na arenie międzynarodowej w 2017 r
German activity in the international arena in 2017

Author(s): Jadwiga Kiwerska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Public Administration, Public Law, International relations/trade, Geopolitics
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: Germany; international relations
Summary/Abstract: W 2017 r. natężeniu uległy różne niekorzystne tendencje w otoczeniu Europy: kryzys migracyjny/uchodźczy, który wprawdzie osłabł, ale jednak pozostał problemem, wyzwania dla wspólnoty transatlantyckiej związane z administracją Donalda Trumpa, Rosja i brak możliwości znalezienia jakiegoś modus vivendi w relacjach z nią, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, Bliski Wschód jako źródło terroryzmu zagrażającego Unii Europejskiej, także od wewnątrz. Wyzwaniem, przed jakim stanęła sama Unia Europejska, stało się pytanie o skalę i sposób jej dalszej integracji; problemem był model reformy strefy euro oraz utrzymanie spoistości projektu europejskiego. Aktywność Niemiec na arenie międzynarodowej determinowana była przypadającymi na wrzesień 2017 r. wyborami do Bundestagu. Proponując konkretne rozwiązania, uwzględniające w dużym stopniu interes niemiecki, starano się zachować dystans wobec kontrowersyjnych propozycji.

  • Page Count: 68
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish