On the German perception of Polish history. Three interviews Cover Image

O postrzeganiu przez Niemców polskiej historii. Trzy wywiady
On the German perception of Polish history. Three interviews

Author(s): Stanisław Żerko
Subject(s): Political history, Social history, Recent History (1900 till today)
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: Germany; interviews; history
Summary/Abstract: Odmieniany we wszystkich możliwych przypadkach rzeczownik „pojednanie”, mający charakteryzować dobrosąsiedzkie stosunki między naszymi państwami, stał się figurą retoryczną, którą przedstawiciele obu krajów zwykli przyozdabiać swe wystąpienia. Jednocześnie rosło zdziwienie, że w Republice Federalnej tak mało znana jest skala i zakres zbrodni, dokonanych w Polsce przez Niemców podczas okupacji. Z zafrasowaniem spostrzegaliśmy, że w Niemczech tak ochoczo akcentuje się ciemne strony naszych dziejów podczas II wojny światowej, przy jednoczesnym przesuwaniu akcentów: od kilkunastu lat w niemieckich narracjach Niemcy stają się w coraz większym stopniu ofiarami, a Polacy – sprawcami. Część z nas, nie wszyscy, dopatruje się w tym celowej niemieckiej polityki historycznej. Inni uważają, że są to zmiany kulturowe, których źródła nie mają charakteru politycznego. Próbujemy znaleźć jakąś odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, a nie chcemy formułować prostych i pochopnych wyjaśnień. Zapytaliśmy o te kwestie trzech zajmujących się problematyką polską historyków młodszego pokolenia z niemieckiego obszaru językowego – dwóch Niemców i Szwajcara.

  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish