Balance of 25 years of the Treaty between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany on good neighbourhood and friendly cooperation of 17 June 1991 Cover Image

Bilans 25 lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r.
Balance of 25 years of the Treaty between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany on good neighbourhood and friendly cooperation of 17 June 1991

Author(s): Marta Balcerek-Kosiarz, Tomasz Budnikowski, Radosław Grodzki, Piotr Kubiak, Tomasz Morozowski, Witold Nowak, Andrzej Sakson, Marcin Tujdowski, Maria Wagińska-Marzec
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Public Administration, Public Law, Political history, Social history, Recent History (1900 till today), Geopolitics
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: Polish-German relations
Summary/Abstract: 25-lecie podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy skłania do podsumowania jego realizacji na różnych polach: polityki, gospodarki, kwestii społecznych i kultury. Autorzy opracowania pokusili się także o refleksje odnoszące się do perspektyw stosunków polsko-niemieckich. Relacje te charakteryzują się obiektywną asymetrią wynikającą z różnego potencjału ludnościowego, terytorialnego, gospodarczego oraz miejsca i znaczenia obu państw na arenie międzynarodowej. Zawarcie Traktatu w 1991 r. oznaczało historyczny zwrot w kierunku dobrosąsiedzkich i partnerskich relacji.. Nie oznacza to jednak, iż pomimo zbieżności strategicznych interesów nie występują różnego rodzaju sprzeczności, np. dotyczące polityki energetycznej i klimatycznej, historycznej czy też pozycji prawnej mniejszości narodowych.

  • E-ISBN-13: 978-83-61736-62-2
  • Page Count: 68
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish