German system of civic education. Applications for Poland Cover Image

Niemiecki system kształcenia obywatelskiego. Wnioski dla Polski
German system of civic education. Applications for Poland

Author(s): Radosław Grodzki, Piotr Kubiak
Subject(s): Social Sciences, Education, School education, Sociology of Education
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: German civic eduation
Summary/Abstract: Wyznaczenie granicy między kształceniem politycznym a indoktrynacją jest niezwykle trudne w każdym państwie. W RFN przez lata zakres kształcenia - ze względów historycznych - był szeroko dyskutowany na poziomie federalnym i krajów związkowych. Współcześnie celem edukacji politycznej jest przede wszystkim ukształtowanie odpowiedzialnego i dojrzałego obywatela (mündiger Bürger), rozumiejącego procesy zachodzące we współczesnym świecie, potrafiącego wyciągać samodzielne wnioski z zachodzących przemian, a przede wszystkim gotowego do partycypacji w życiu politycznym kraju.

  • Page Count: 68
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish