Dynamics of German public opinion. Political parties position based on opinion polls and results of national parliamentary elections (2011-2012) Cover Image

Dynamika niemieckiej opinii publicznej. Pozycja partii politycznych na podstawie sondaży i wyników wyborów do parlamentów krajowych (2011-2012)
Dynamics of German public opinion. Political parties position based on opinion polls and results of national parliamentary elections (2011-2012)

Author(s): Piotr Cichocki, Piotr Kubiak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Public Administration, Public Law
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: German public opinion; elections; political parties
Summary/Abstract: Wyniki badań sondażowych przeprowadzanych w 2011 i 2012 r. pokazały, że głównymi problemami politycznymi w oczach niemieckiej opinii publicznej były kryzys zadłużenia (w strefie euro) i bezrobocie. Pomimo spadku entuzjazmu dla kierunku zmian gospodarczych wzrastało zaufanie do rządu CDU/CSU-FDP Angeli Merkel. Beneficjentem tego trendu były przede wszystkim partie chadeckie, które cieszyły się znacznie większym zaufaniem społecznym aniżeli FDP. W 2012 r. A. Merkel zdystansowała w rankingu popularności liderów opozycyjnej SPD Franka-Waltera Steinmeiera i Peera Steinbrücka. Do grona najmniej popularnych polityków zaliczali się obaj przywódcy FDP, Guido Westerwelle i Philipp Rösler. Znaczące sukcesy w wyborach krajowych zaczęły odnosić partie otrzymujące dotąd mniejsze poparcie. Mieszkańcy Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynatu silnie wsparli partię Zielonych, co było efektem dynamicznej debaty wewnątrzniemieckiej na temat energetyki atomowej. W Berlinie, Kraju Saary, Szlezwiku-Holsztynie i Nadrenii Północnej-Westfalii sukces odniosła Partia Piratów, która stała się nową siłą wyodrębnianą w sondażach. Równocześnie jednak zauważalny stał się stopniowy wzrost społecznego poparcia dla wielkich partii: CDU/CSU i SPD.

  • Page Count: 60
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish