The dynamics of German public opinion. The image of Poland and Poles in Germany Cover Image

Dynamika niemieckiej opinii publicznej. Wizerunek Polski i Polaków w Niemczech
The dynamics of German public opinion. The image of Poland and Poles in Germany

Author(s): Piotr Cichocki, Agata Lewandowska, Michał Nowosielski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Political Theory, Sociology
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: German public opinion; image of Poland; image of Poles
Summary/Abstract: Autorzy patrzą na problem obrazu Polski i Polaków w oczach niemieckiego społeczeństwa z dwóch perspektyw. Po pierwsze, przez pryzmat społecznych wyobrażeń Polski jako kraju za wschodnią granicą oraz Polaków jako sąsiadów. Po drugie, poprzez zawężenie perspektywy do wizerunku Polaków mieszkających i migrujących do RFN. Wizerunek Polski i Polaków w Niemczech wyłaniający się z analizy badań opinii publicznej oraz publikacji prasowych jest niejednoznaczny. Pozytywne aspekty wizerunku Polski i Polaków obecne są w większym stopniu na łamach niemieckiej prasy, gdzie wyróżnić można dwa elementy wizerunku Polski: jako ważnego aktora europejskiego oraz jako kraju o dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Jednocześnie wyniki badań sondażowych wykazują, iż pozytywne zmiany w dyskursie niekoniecznie przekładają się na postawy Niemców.

  • Page Count: 60
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish