Germany's great-power aspirations in 21st century Europe: realities and perspectives (Research Report) Cover Image

Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku: realia i perspektywy (Raport z badań)
Germany's great-power aspirations in 21st century Europe: realities and perspectives (Research Report)

Author(s): Bogdan Koszel
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Public Administration, Public Law, Geopolitics
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: Germany;
Summary/Abstract: Niemcy znajdują się na etapie nowego definiowania swojego miejsca w Europie i świecie w skomplikowanych uwarunkowaniach XXI w. Podejmują próby wzmocnienia swojej pozycji międzynarodowej w relacjach zarówno transatlantyckich, jak i w Unii Europejskiej. Ale można to określić jako współzawodnictwo w procesie globalizacji, a nie dążenie do hegemonii. Jednocześnie w RFN obserwuje się erozję nurtu proeuropejskiego w jej polityce zagranicznej. Wśród elit politycznych RFN pojawiają się hasła o powrocie do niemieckiej Sonderweg i reanimacji tzw. kwestii niemieckiej. Coraz otwarciej pisze się o „dezeuropeizacji" (De-Europäisierung) Niemiec i „domestykacji" (Domestizierung) polityki niemieckiej. Obecnie w polityce niemieckiej przeważają elementy kontynuacji i ostrożnych zmian. Fiasko hołubionej przez Niemcy Konstytucji dla Europy i starań na rzecz stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ pokazały, iż Niemcy miały znacznie mniejsze możliwości działania, aniżeli im się na ogół przypisywało. Rząd A. Merkel próbuje uporządkować zaistniałą sytuację, co nie jest takie łatwe, zważywszy na koalicyjny charakter rządu i niekiedy - co pokazał kryzys strefy euro - uciążliwą współpracę z FDP, a wcześniej z SPD. Silny jest nadal w kraju pacyfizm społeczny, nie ma mowy o powszechnej zgodzie co do celów, roli i miejsca RFN w nowym ładzie międzynarodowym.

  • Page Count: 116
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish