Revival of the civil society. Development of the third sector in Poland 1989 - 2008 Cover Image

Odradzanie się społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój polskiego trzeciego sektora w latach 1989-2008
Revival of the civil society. Development of the third sector in Poland 1989 - 2008

Author(s): Michał Nowosielski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Civil Society, Sociology
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: civil society; Poland; third sector
Summary/Abstract: Lata 1989-2008 przyniosły wiele pozytywnych zmian w funkcjonowaniu polskiego trzeciego sektora, m.in.: rozwój organizacji parasolowych i infrastrukturalnych, profesjonalizację, zintensyfikowanie współpracy z administracją publiczną oraz biznesem. Mimo pozytywnych zmian przed polskim trzecim sektorem stoją nadal istotne wyzwania: pobudzenie aktywności społecznej, poszukiwanie nowych źródeł finansowania oraz dalsze zwiększanie wpływu organizacji pozarządowych na decyzje administracji publicznej.

  • Page Count: 64
  • Publication Year: 2009
  • Language: Polish