Materialism versus Esotericism Cover Image

Materializm kontra ezoteryka
Materialism versus Esotericism

The Second Generation of Polish Positivists and the Otherworldly

Author(s): Ksenia Olkusz
Subject(s): Language and Literature Studies, Cultural history, Studies of Literature, Polish Literature, Philology, Theory of Literature
Published by: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Keywords: esoteric;esotericism;mediumism;positivism;positivist;teosophy;Bolesław Prus;Gabriela Zapolska;Julian Ochorowicz;Teodor Jeske-Choiński;Eusapia Palladino;Polish literary culture;Polish nineteenth-century literature;
Summary/Abstract: Książka Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata” jest pierwszą w Polsce pełną monografią wątków spirytystycznych, mediumistycznych i ezoterycznych w prozie i życiu kulturalnym późnego pozytywizmu. Autorka, Ksenia Olkusz, kreśli z erudycyjnym rozmachem panoramę artystycznej i filozoficznej sceny dziewiętnastowiecznej Polski, stojącej przed wyzwaniem skonfrontowania pozytywistycznego racjonalizmu ze zdumiewającą sprawą „wirujących stolików” i karierą Eusapii Palladino, modą na seanse spirytystyczne, rosnącym zainteresowaniem magnetyzmem i hipnozą, a także onejromancją, widzeniem aury czy czarną magią. W efekcie monografia staje się dobrym uzupełnieniem curriculum wiedzy historycznoliterackiej z pogranicza pozytywizmu i modernizmu, niuansując zbyt jaskrawo wytyczane niekiedy granice pomiędzy obydwiema epokami – a także pozwalając zapoznać się z rzadziej komentowaną twórczością polskich twórców tamtego czasu.

  • E-ISBN-13: 978-83-942923-9-3
  • Page Count: 440
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish