SERBS IN CALIFORNIA - Ceremonial-religious practice and ethnicity of the faithful in Serbian orthodox parishes in California Cover Image

СРБИ У КАЛИФОРНИЈИ - Обредно-религијска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији
SERBS IN CALIFORNIA - Ceremonial-religious practice and ethnicity of the faithful in Serbian orthodox parishes in California

Author(s): Gordana Blagojević
Contributor(s): Dragana Radojičić (Editor), Jelena Bojović (Translator)
Subject(s): Customs / Folklore, History of Church(es), Recent History (1900 till today), Cultural Anthropology / Ethnology, Family and social welfare, Eastern Orthodoxy, Migration Studies
Published by: Етнографски институт САНУ
Keywords: Serbs; California; migration; ethnicity; religion; Christianity; diaspora; Orthodox Church; church schools; liturgy; baptism; wedding; funeral customs; monasticism; religious holidays;
Summary/Abstract: Ова књига представља прилагођен и делимично измењен текст магистарског рада Обредно-релишјска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији, одбрањеног у децембру 2002. године на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Рад је настао као део пројекта Етнографског института САНУ број 2157: Традиционална култура Срба — системи представа, обреда и социјалних институција, који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије. Желела бих да се захвалим овом министарству чији сам стипендиста била током постдипломских студија, као и Министарству културе које је финансирало моје путне тропжове до Лос Анђелеса. Захваљујем се свим колегама у Етнографском институту САНУ чијим сам се искуством користила приликом израде рада. Најсрдачније се захваљујем мојим рецензентима академику Димитрију Стефановићу, др Душану Дрљачи, др Младени Прелић на корисним саветима и сугестијама, као и ментору проф. др Бранку Ћупурдији. Посебну благодарност дугујем епископу шумадијском господину Јовану, који је током мог боравка у Калифорнији у јесен 2000. године био владика западноамерички и који ми је дао дозволу за истраживање у његовој епархији. Желим да се захвалим и свештенству западноамеричке епархије које ми је помогло да прикупим материјал за израду овог рада, посебно јерејима Блашку Параклису из Оринџ Каун-тија, Петру Јовановићу из Сан Габријела, Марку Матићу из Сан Франциска и његовој супрузи Весни, као и свим испитаницима - људима добре воље који су учествовали у истраживању и допринели стварању ове књиге. Дугујем посебну захвалност др Андреју Симићу, професору антропологије на Универзитету Јужне Калифорније у Лос Анђелесу и проф. др Димитрију Ђорђевићу, са Универзитета у Санта Барбари (Калифорнија), члану САНУ. Највећу захвалност дугујем мојој сестри Татјани и њеном супругу Зорану Миловановић, који су сносили све трошкове мог боравка и истраживања у Америци - без њихове љубави и разумевања реализација овог подухвата била би немогућа. Истинску и усрдну подршку и у овом послу пружили су ми моји родитељи, којима неизмерно благодарим на помоћи и стрпљењу.

  • E-ISBN-10: 86-7587-033-7
  • Print-ISBN-10: 86-7587-033-7
  • Page Count: 270
  • Publication Year: 2005
  • Language: Serbian