Employment's Role In Rehabilitation of the Sentenced and EU Practices Cover Image
  • Regular Price 1.99 €

Hükümlülerin Rehabilitasyonunda İstihdam ve AB Uygulamalari
Employment's Role In Rehabilitation of the Sentenced and EU Practices

Author(s): Yıldız Akpolat, Metin Türkmen, Yavuz Kaya, Kubra Bozma
Subject(s): Human Geography, Political Sciences, Public Administration, Sociology
Published by: Transnational Press London
Keywords: Rehabilitasyon; tutuklular; hukumluler; Turkiye; istihdam
Summary/Abstract: Denetimli serbestlik uygulamalarında Ülkemizin henüz 14 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen birçok AB ülkesinin bu alanda 100 yıllık bir tecrübesi bulunmaktadır. Kendi uygulamalarımızın geliştirilebilmesi için akademisyenlerin, yöneticilerin ve uygulayıcıların, ileri uygulamaları yerinde görmesi, incelemesi ve tecrübe edebilmesi amacıyla, mesleki eğitim ve istihdam alanında ileri uygu-lamaları olan AB üyesi ülkelerden İngiltere’nin “Maze Partnership Ltd” ve Almanya’nın “Mittelhessischer Bildungsverband e.V.” kuruluşları ile stratejik ortaklığa dayalı bir proje çalışması yapılmış-tır. Proje ile hükümlülerin mesleki eğitimi ve istihdamı alanında, AB üyesi ülkelerin bilgi, tecrübe ve uygulamalarından istifade edilerek kendi koşullarımıza uygun bir “İstihdam Modeli” geliştirilmesi amaçlanmıştır.

  • E-ISBN-13: 978-1-912997-12-1
  • Print-ISBN-13: 978-1-912997-12-1
  • Page Count: 80
  • Publication Year: 2019
  • Language: Turkish