CETA comprehensive economic and trade agreement - benefits and threats Cover Image

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa CETA – korzyści i zagrożenia
CETA comprehensive economic and trade agreement - benefits and threats

Contributor(s): Katarzyna Grzybczyk (Editor), Łukasz Maryniak (Editor)
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Supranational / Global Economy, EU-Legislation, Commercial Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: CETA trade agreement
Summary/Abstract: W dniu 21 września 2017 r. tymczasowo weszła w życie1 Kompleksowa umowa gospodarczo‑handlowa (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)2 – porozumienie handlowe zawarte pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. O poziomie doniosłości tego aktu prawnego świadczy zarówno długość okresu prowadzenia negocjacji w zakresie jego treści (lata 2009–2014)3, jak również ogromne zainteresowanie medialne i liczba kontrowersji (fala protestów) związanych z samym zawarciem umowy4, a przede wszystkim zawartość merytoryczna porozumienia wprowadzającego znaczące ułatwienia w wymianie handlowej między Kanadą a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym celem CETA jest likwidacja barier i ograniczeń w stosunkach gospodarczych łączących przedsiębiorstwa działające po obu stronach Atlantyku. Szacuje się, że porozumienie to doprowadzi do zniesienia 98% (docelowo 99%) ceł pobieranych przy wymianie handlowej dokonywanej pomiędzy Kanadą i UE5. Ponadto, CETA ma również m.in. ułatwić przedsiębiorcom inwestowanie w Kanadzie i ubieganie się o udzielenie zamówień publicznych w tym państwie, otwarcie rynku kanadyjskiego na europejskie produkty oraz przynieść wymierne korzyści dla konsumentów6. /fragment wstępu/ 1 https://ec.europa.eu/poland/news/1709201_ceta_pl [Dostęp: 21 maja 2018 r.]. 2 Tekst umowy dostępny na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/trade/policy/in‑focus/ceta/ceta‑chapter‑by‑chapter/index_pl.htm [Dostęp: 21 maja 2018 r.]. 3 Http://www.canadainternational.gc.ca/eu‑ue/policies‑politiques/trade_agreements‑accords_commerciaux.aspx? lang=eng [Dostęp: 21 maja 2018 r.]. 4 Zob. np.: Protesty przeciwko CETA w Europie, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Protesty‑przeciwko‑CETA‑w‑Europie‑Galeria‑tygodnia‑7481810.html; Gigantyczny kurczak, dziesiątki transparentów. „CETA stop w Warszawie”, https://www.tvn24.pl/wiadomosci‑z‑kraju,3/protesty‑przeciw‑ceta‑i‑ttip‑w‑polsce, 684214.html; Niemcy: masowe protesty przeciwko umowom transatlantyckim TTIP i CETA, http://www.dw.com/pl/niemcymasowe‑protesty‑przeciwko‑umowom‑transatlantyckim‑ttip‑i‑ceta/a‑19558993 [Dostęp: 21 maja 2018 r.]. 5 Http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155355.pdf [Dostęp: 21 maja 2018 r.]. 6 Http://ec.europa.eu/trade/policy/in‑focus/ceta/ceta‑explained/index_pl.htm [Dostęp: 21 maja 2018 r.].

  • Print-ISBN-13: 978-83-226-3398-4
  • Page Count: 226
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish