Theoretical and Practical Aspects of Turkey Refugees, Social Work with Refugees and Migrants Cover Image
 • Offer for Individuals Only 5.99 €

Kuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler
Theoretical and Practical Aspects of Turkey Refugees, Social Work with Refugees and Migrants

Contributor(s): Filiz Goktuna Yaylaci (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Labor relations, Security and defense, Welfare systems, State/Government and Education, Studies in violence and power, Health and medicine and law, Policy, planning, forecast and speculation, Migration Studies, Socio-Economic Research
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration; immigrants; asylum seekers; Turkey; social work; health; education; human rights; labor relations; security; gender; women; violence; LGBTI; Düzce;
Summary/Abstract: Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, hastalar, ekonomik yok-sunluk içinde bulunanlar, öğrenciler vb. değişik gruplar için göç etmek ya da zorunlu göçün parçası olmak, yaşadıkları ya da potansiyel olarak yaşamak durumunda oldukları problemlerin şiddetinin artması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda kitapta göçmenler ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmetler farklı boyutları ile ele alınarak kuramsal ve uygulamaya dönük açılardan tartışılmıştır. Kitap 13 bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde kavramsal ve kuramsal zemin tartışılmaktadır. İzleyen 10 bölümde ise sağlık, aile, ekonomi ve çalışma hayatı, eğitim, kadın ve çocuk, yaşlılar, hizmetlere erişim, LGBTİ gruplar ve uzmanlarının yeterlilikleri sosyal hizmet bağlamında irdelenmektedir.

 • Print-ISBN-13: 978-1-910781-90-6
 • Page Count: 202
 • Publication Year: 2019
 • Language: Turkish
Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar

Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar
(Immigration Theories and Basic Concepts in the Age of Global Mobility)

 • Price: 3.99 €
Bir Göç Ülkesi Olarak Türkiye

Bir Göç Ülkesi Olarak Türkiye
(Turkey as a Country of Immigration)

 • Price: 3.99 €
Sığınmacı ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetin Kavramsal ve Kuramsal Temelleri

Sığınmacı ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetin Kavramsal ve Kuramsal Temelleri
(Conceptual and Theoretical Foundations of Social Work with Asylum Seekers and Immigrants)

 • Price: 3.99 €
Sığınmacı ve Göçmenlerle Sağlık Alanında Sosyal Hizmet

Sığınmacı ve Göçmenlerle Sağlık Alanında Sosyal Hizmet
(Social Work in the Field of Health with Asylum Seekers and Immigrants)

 • Price: 3.99 €
Sığınmacı ve Göçmen Ailelerle Sosyal Hizmet

Sığınmacı ve Göçmen Ailelerle Sosyal Hizmet
(Social Work with Refugee and Immigrant Families)

 • Price: 3.99 €
Ekonomi ve Çalışma Yaşamı Bağlamında Sığınmacı ve Göçmenlerle Sosyal Hizmet

Ekonomi ve Çalışma Yaşamı Bağlamında Sığınmacı ve Göçmenlerle Sosyal Hizmet
(Social Work with Asylum Seekers and Immigrants in the Context of Economy and Working Life)

 • Price: 3.99 €
Sığınmacı ve Göçmenlerin Eğitim Süreçlerinde Sosyal Hizmet

Sığınmacı ve Göçmenlerin Eğitim Süreçlerinde Sosyal Hizmet
(Social Work in Education Processes of Refugees and Immigrants)

 • Price: 3.99 €
Sığınmacı ve Göçmen Kadınlarla Sosyal Hizmet: Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

Sığınmacı ve Göçmen Kadınlarla Sosyal Hizmet: Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
(Social Work with Asylum-Seeker and Migrant Women: Sexual and Gender Based Violence)

 • Price: 3.99 €
Sığınmacı ve Göçmen Çocuklarla Sosyal Hizmet

Sığınmacı ve Göçmen Çocuklarla Sosyal Hizmet
(Refugees and Immigrants Children Social Services)

 • Price: 3.99 €
Sığınmacı ve Göçmen Yaşlılarla Sosyal Hizmet

Sığınmacı ve Göçmen Yaşlılarla Sosyal Hizmet
(Elderly Social Work with Asylum Seekers and Migrants)

 • Price: 3.99 €
Sığınmacı - Göçmen LGBTİ’ler ve Sosyal Hizmet

Sığınmacı - Göçmen LGBTİ’ler ve Sosyal Hizmet
(Refugee - Immigrant LGBTIs and Social Work)

 • Price: 3.99 €
Sığınmacıların Sosyal Hizmetlere Erişimleri: Düzce Uydu Kent Örneği

Sığınmacıların Sosyal Hizmetlere Erişimleri: Düzce Uydu Kent Örneği
(Access of Asylum Seekers to Social Services: Example of Düzce Satellite City)

 • Price: 3.99 €
Sığınmacılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamalarında Uzmanların Sahip Olmaları Beklenen Yeterlilikler

Sığınmacılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamalarında Uzmanların Sahip Olmaları Beklenen Yeterlilikler
(Refugees Social Work Competencies that Experts Should Have in Their Practices)

 • Price: 3.99 €