India in the Reform Process: Opportunities for Poland Cover Image

Indie w procesie reform: szanse dla Polski
India in the Reform Process: Opportunities for Poland

Author(s): Patryk Kugiel
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Supranational / Global Economy, Governance, Economic policy, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: India; emerging power; India’s growing influence; global economy; global politics; military power; democracy;
Summary/Abstract: Indie są dziś jednym ze wschodzących mocarstw, które będą wywierały rosnący wpływ na globalną gospodarkę i politykę. To siódmy największy kraj na świecie pod względem terytorium i drugi pod względem liczby mieszkańców (ponad 1,3 mld). To też siódma gospodarka w wartościach bezwzględnych i trzecia pod względem parytetu siły nabywczej (purchasing power parity, PPP). Z tempem wzrostu PKB powyżej 7% w 2016 r., rozwijała się najszybciej wśród państw G20, szybciej niż Chiny. To też potęga militarna, kraj mający broń jądrową, drugą największą armię i będący głównym na świecie importerem uzbrojenia. To w końcu największa ludnościowo demokracja świata.

  • E-ISBN-13: 978-83-64895-92-0
  • Print-ISBN-13: 978-83-64895-91-3
  • Page Count: 69
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish