Women and the process of conciliation in Bosnia and Herzegovina: Challenges in gender roles, established narratives and performative practices with reference to religion Cover Image

Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini: Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama s osvrtom na religiju
Women and the process of conciliation in Bosnia and Herzegovina: Challenges in gender roles, established narratives and performative practices with reference to religion

Author(s): Zlatiborka Popov-Momčinović
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Sociology, Theology and Religion, Evaluation research, Social development, Sociology of Religion
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Conciliation; Moral and practical dimension; Gender studies; Women and post-war communities; Religious communities;
Summary/Abstract: Pomirenje je termin koji se sve češće upotrebljava zahvaljujući obećavajućem razvoju mirovnih studija u zadnjih par decenija, ali i usled praktičkih uvida u njegov značaj zbog njegove sveoubuhvatnosti, različitih dimenzija, inicijativa i aktera/ki koje on involvira. Takođe, brojna istraživanja, što komparativna što kontekstualizovana u okviru određenih društvenih zajednica, kao i alati i konkretne aktivnosti koje se sprovode, ukazuju na njegov značaj. Međutim, pojam se neretko olako odbacuje a što je povezano sa njegovim nedovoljnim poimanjem, često usled bremenitosti tzv. abrahamskom tradicijom, ali i mogućnostima zloupotrebe. Imajući u vidu prirodu savremenih konflikta, više je nego očigledno da je pomirenje itekako važan pojam s obzirom da poziva ne na puki povratak na staro, već na obnovu novih relacija kako na horizontalnoj tako i na vertikalnoj ravni. Savremeni konflikti u svoj svojoj složenosti i brutalnosti češće se dešavaju unutar određene društvene zajednice, te je radi iskoraka iz istih neophodno uključiti različite aktere/ke i različite nivoe relacija. Statičnost pregovara, kao što primećuje Lederah, može da zaustavi rat; ali pomirenje u širem smislu pretpostavlja i odsustvo tj. rad na uklanjanju različitih oblika diskriminacije, promociju kulture dijaloga i uravnoteženu raspodelu resursa (Galtung).

  • E-ISBN-13: 978-9926-413-08-8
  • Page Count: 232
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian