Law and New Technologies Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.50 €

Prawo a nowe technologie
Law and New Technologies

Contributor(s): Sławomir Tkacz (Editor), Zygmunt Tobor (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Sociology of Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: law; philosophy of law; informatics technology; artificial intelligence;new technologies;

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3798-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3797-5
 • Page Count: 174
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Podmiot praw człowieka w perspektywie transhumanizmu

Podmiot praw człowieka w perspektywie transhumanizmu
(The subject of human rights in the perspective of transhumanism)

 • Price: 3.00 €
Bliskość czy obcość, czyli o relacjach międzyludzkich w dobie nowych technologii

Bliskość czy obcość, czyli o relacjach międzyludzkich w dobie nowych technologii
(Closeness or alienness – about interpersonal relations in the era of new technologies)

 • Price: 3.00 €
Czy Frankenstein i Sophia będą płacić podatki?

Czy Frankenstein i Sophia będą płacić podatki?
(Will Frankenstein and Sophia pay taxes?)

 • Price: 3.00 €
Prawo a technologia. Zasada domniemania niewinności a dostęp mediów do procesu karnego w Polsce i Hiszpanii

Prawo a technologia. Zasada domniemania niewinności a dostęp mediów do procesu karnego w Polsce i Hiszpanii
(Law and technology. The presumption of innocence principle vs mass media access to criminal legal proceedings in Poland and Spain)

 • Price: 3.00 €
Internetowe słowniki polszczyzny w procesie wykładni prawa

Internetowe słowniki polszczyzny w procesie wykładni prawa
(Dictionaries of the Polish language in the process of interpretation of law)

 • Price: 3.00 €
Artificial Intelligence w prawie Teraźniejszość i przyszłość

Artificial Intelligence w prawie Teraźniejszość i przyszłość
(Artificial Intelligence as a legal issue. The present and the future)

 • Price: 3.00 €
Ograniczenie prawa do intymności w kontekście technologizacji życia codziennego

Ograniczenie prawa do intymności w kontekście technologizacji życia codziennego
(Limits of the right to intimate life in the context of everyday life’s technologization)

 • Price: 3.00 €
Wyzwania systemu prawnego w kontekście diagnostyki preimplantacyjnej

Wyzwania systemu prawnego w kontekście diagnostyki preimplantacyjnej
(The impact of cryptocurrencies on changes in tax law)

 • Price: 3.00 €
System dozoru elektronicznego – technologia w służbie publicznego ius puniendi

System dozoru elektronicznego – technologia w służbie publicznego ius puniendi
(Electronic surveillance system – a technology in the service of public ius puniendi)

 • Price: 3.00 €
Prawne aspekty eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (tak zwanych dronów)

Prawne aspekty eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (tak zwanych dronów)
(Legal aspects of the use of unmanned aerial vehicles (so-called drones))

 • Price: 3.00 €
Lotnictwo, technologia i prawo w służbie bezpieczeństwu

Lotnictwo, technologia i prawo w służbie bezpieczeństwu
(Aviation, technology, and law in the service of security)

 • Price: 3.00 €
Wykorzystanie chmur obliczeniowych przez organy administracji publicznej

Wykorzystanie chmur obliczeniowych przez organy administracji publicznej
(The use of cloud computing by public administration bodies)

 • Price: 3.00 €
Model usługi świadczonej w chmurze obliczeniowej a status administratora danych osobowych

Model usługi świadczonej w chmurze obliczeniowej a status administratora danych osobowych
(Cloud computing services model vs the status of personal data controller)

 • Price: 3.00 €
Zastosowanie chmury obliczeniowej w sektorze bankowym. Analiza prawna

Zastosowanie chmury obliczeniowej w sektorze bankowym. Analiza prawna
(The use of cloud computing in the banking sector. A legal analysis)

 • Price: 3.00 €
Wpływ kryptowalut na zmianę prawa podatkowego

Wpływ kryptowalut na zmianę prawa podatkowego
(The impact of cryptocurrencies on changes in tax law)

 • Price: 3.00 €
Handel algorytmiczny – zagadnienia prawne

Handel algorytmiczny – zagadnienia prawne
(Algorithmic trading – the legal issues)

 • Price: 3.00 €
Zamiast zakończenia. O tym, dlaczego prawnicy nie są „bogami”…

Zamiast zakończenia. O tym, dlaczego prawnicy nie są „bogami”…
(In Lieu of Conclusions, or: Why Lawyers Are Not "Gods"…)

 • Price: 3.00 €